Những chứng chỉ giúp thí sinh được miễn thi ngoại ngữ mùa tuyển sinh 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung thêm nhiều loại chứng chỉ được sử dụng để miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT mùa tuyển sinh 2024.

xét công nhận tốt nghiệp mùa tuyển sinh 2024
Nhiều loại chứng chỉ được sử dụng để miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp mùa tuyển sinh 2024

Tại Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 6.3, có quy định chi tiết những loại chứng chỉ được sử dụng để miễn thi bài thi môn Ngoại ngữ.

Thí sinh có một trong các chứng chỉ dưới đây sẽ được miễn thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay:

Chứng chỉ ngoại ngữ
Chứng chỉ ngoại ngữ phải có giá trị sử dụng đến ngày làm thủ tục thi

So với năm 2023; Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT mùa tuyển sinh 2024 thì Tiếng Anh đã bổ sung thêm nhiều chứng chỉ như sau:

– TOEIC (4 kỹ năng) Nghe: 275; Đọc: 275; Nói: 120; Viết: 120;

– B1 Preliminary;

– Aptis ESOL B1;

– B1 Business Preliminary;

– Pearson English International Certificate (PEIC) Level 2;

– B1 Linguaskill;

– Chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: Bậc 3.

Miễn thi ngoại ngữ mùa tuyển sinh 2024
Làm sao để được miễn thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT mùa tuyển sinh 2024?

Để bảo đảm quyền lợi; học sinh căn cứ danh mục này; đối chiếu với những chứng chỉ mình đã có để bổ sung, hoàn thiện. Những chứng chỉ này chỉ được dùng để xét miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (được tính điểm 10).

Nếu đăng ký xét tuyển đại học bằng tổ hợp có bài thi Ngoại ngữ; thí sinh phải dự thi môn ngoại ngữ để lấy điểm xét tuyển. Thí sinh là học viên giáo dục thường xuyên không bắt buộc phải thi Ngoại ngữ để xét tốt nghiệp THPT. Nhưng thí sinh có thể đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng, nếu có nhu cầu.

việc tuyển sinh 2024
Tìm hiểu về các thông tin liên quan đến việc tuyển sinh 2024

Để tìm hiểu chính xác về các thông tin liên quan đến việc tuyển sinh 2024; các bạn cần liên tục cập nhật những thông tin do Bộ Giáo dục và các trường Đại học thông tin. Những nội dung này sẽ được cập nhật liên tục cho đến kì thi. Mong rằng; những bài viết như thế này có thể cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích.