Ngành Bác sĩ Đa khoa lương bao nhiêu năm 2023?

Lương thưởng hay các chế độ đãi ngộ trong mỗi ngành nghề luôn luôn là thắc mắc được rất nhiều người quan tâm. Thời gian gần đây; khi số lượng bác sĩ chuyển việc, nghỉ việc lớn; đồng thời lượng sinh viên tốt nghiệp nhiều nên lược tìm kiếm câu hỏi về: “ngành Bác sĩ Đa khoa lương bao nhiêu?” lại tăng đột biến; nhất là trong năm 2023. Vậy cụ thể như thế nào hãy cùng bài viết này tìm hiểu nhé!

ngành Bác sĩ Đa khoa lương bao nhiêu
Bạn đã biết ngành Bác sĩ Đa khoa lương bao nhiêu chưa?

 Điều kiện trở thành viên chức ngành Y

Cũng giống như các ngành, nghề khác của nước ta, ngành y cụ thể là bác sĩ và bác sĩ y học dự phòng, y sĩ là những đối tượng được tuyển dụng vào làm viên chức trong các cơ sở y tế công lập. Theo đó, căn cứ Thông tư liên tịch 10/2015 giữa Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, chức danh nghề nghiệp thuộc ngành y gồm:

– Nhóm chức danh bác sĩ: Bác sĩ cao cấp hạng I, bác sĩ chính hạng II, bác sĩ hạng III.

– Nhóm chức danh bác sĩ y học dự phòng: Bác sĩ y học dự phòng cao cấp hạng I, bác sĩ y học dự phòng chính hạng II, bác sĩ y học dự phòng hạng III.

– Chức danh y sĩ chỉ gồm có y sĩ hạng IV.

Theo đó, điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng tuyển dụng viên chức chuyên ngành Y của các chức danh nêu trên được quy định tại Thông tư 03/2022/TT-BYT gồm:

STT Chức danh Trình độ đào tạo, bồi dưỡng
1 Bác sĩ cao cấp – Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II/tiến sĩ ngành y trừ y học dự phòng; bác sĩ chuyên khoa cấp II/tiến sĩ Răng, Hàm, Mặt.

– Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp bác sĩ/chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

2 Bác sĩ chính – Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I/thạc sĩ nhóm ngành y học trừ y học dự phòng trở lên; bác sĩ chuyên khoa cấp I/thạc sĩ ngành Răng – Hàm – Mặt trở lên.

– Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp bác sĩ/chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

3 Bác sĩ – Tốt nghiệp bác sĩ ngành y học trừ y học dự phòng; bác sĩ Răng – Hàm – Mặt.

– Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp bác sĩ/chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

4 Y sĩ Tốt nghiệp y sĩ trung cấp

Như vậy, để trở thành viên chức chuyên ngành Y với chức danh nghề nghiệp bác sĩ thì phải tốt nghiệp bác sĩ trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hoặc chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh.

thông tin lương ngành Bác sĩ Đa khoa
Những thông tin quan trọng liên quan đến ngành Bác sĩ Đa khoa lương bao nhiêu

Khi mới ra trường ngành Bác sĩ Đa khoa lương bao nhiêu?

Hiện nay, ngoài bác sĩ là viên chức trong các cơ sở y tế công thì còn có bác sĩ là người lao động, ký hợp đồng lao động với các bệnh viện, cơ sở y tế công và ngoài công lập. Theo đó, bảng lương Bác sĩ Y khoa mới ra trường trong tuỳ từng trường hợp cũng được quy định khác nhau. Cụ thể như sau:

Bác sĩ là viên chức trong các bệnh viện công

Khi là viên chức trong các bệnh viện công lập, bác sĩ mới ra trường sẽ được xếp lương theo quy định tại Điều 13 Thông tư liên tịch 10/2015. Cụ thể:

– Bác sĩ cao cấp hạng I: Xếp lương viên chức loại A3, nhóm A3.1, có hệ số lương từ 6,2 đến 8,0.

– Bác sĩ chính hạng II: Áp dụng lương viên chức loại A2, nhóm A2.1, có hệ số lương từ 4,4 đến 6,78.

– Bác sĩ hạng III: Áp dụng lương viên chức loại A1, có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98.

Trong đó, lương bác sĩ đang tính theo công thức: Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở

Trong đó:

– Hệ số: Do là bác sĩ mới ra trường nên thường được áp dụng hệ số lương bậc 1 của các chức danh tương ứng. Bác sĩ mới ra trường được bổ nhiệm chức danh bác sĩ áp dụng hệ số lương 2,34; nếu được bổ nhiệm chức danh bác sĩ chính thì hưởng hệ số lương 4,4 và nếu bổ nhiệm bác sĩ cao cấp sẽ hưởng hệ số lương là 6,2.

Mức lương cơ sở: Hiện nay đang áp dụng mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, đang có đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng và áp dụng từ 01/7/2023 hoặc ngay từ 01/01/2023.

Cụ thể mức lương của bác sĩ được thể hiện dưới bảng sau đây:

Đơn vị: Đồng/tháng

STT Đối tượng Hiện nay Theo đề xuất
1 Bác sĩ 3.486.600 4.212.000
2 Bác sĩ chính 6.556.000 7.920.000
3 Bác sĩ cao cấp 9.238.000 11.160.000

Bác sĩ là người lao động

Ngoài đối tượng được tuyển dụng vào viên chức, bác sĩ mới ra trường còn có thể thuộc đối tượng ký hợp đồng lao động với cơ sở y tế cả công lập và ngoài công lập. Khi đó, mức lương của bác sĩ mới ra trường sẽ thực hiện theo thoả thuận giữa bác sĩ đó với cơ sở y tế.

Và mức lương này sẽ được thể hiện trong hợp đồng lao động, theo thoả thuận của các bên nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng nêu tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP:

Đơn vị: đồng/tháng

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc Mức lương tối thiểu vùng

(từ 01/7/2022)

Vùng I 4.680.000
Vùng II 4.160.000
Vùng III 3.640.000
Vùng IV 3.250.000

 

Tìm hiểu về lương ngành Bác sĩ Đa khoa
Ngành Bác sĩ Đa khoa lương bao nhiêu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố

Ở trên là những thông tin mới nhất về mức lương của ngành Bác sĩ Y khoa nói chung. Đối với từng chuyên ngành riêng thì cũng có thể áp dụng các tính đã được nói đến như ở trên. Bên cạnh lượng cơ bản; ngành Bác sĩ Đa khoa còn có thể nhận được các khoảng thu nhập khác từ việc trực hay đãi ngộ tại cơ sở làm việc.