Bảng lương bác sĩ, y sĩ chính thức 2021

Vào cuối năm 2020, Quốc hội đã chính thức thông qua việc không tăng lương cơ sở năm 2021. Khi đó, bác sĩ, y sĩ trên cả nước sẽ được xếp lương như thế nào trong năm 2021 tới đây? Cùng theo dõi bài viết để biết bảng lương bác sĩ, y sĩ chính thức năm 2021 nhé!

Bảng lương bác sĩ, y sĩ chính thức năm 2021 
Bảng lương bác sĩ, y sĩ chính thức năm 2021

Bởi hiện vẫn giữ nguyên mức lương cơ sở, đồng thời lùi cải cách tiền lương đến 01/7/2022 nên mức lương bác sĩ trong năm 2020 và năm 2021 vẫn tính theo công thức nêu tại Nghị định 204 và các văn bản sửa đổi, bổ sung:

Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở

Trong đó:

Hệ số lương của bác sĩ, y sĩ được nêu cụ thể tại Điều 13 Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV.

Mức lương cơ sở năm 2021 vẫn được áp dụng theo quy định tại Nghị định 28 năm 2019 của Chính phủ là 1,49 triệu đồng/tháng.

Theo Thông tư 10/2015 nêu trên, bảng lương chi tiết của các chức danh bác sĩ, y sĩ cụ thể như sau:

Chức danh nghề nghiệp Bác sĩ

Chức danh nghề nghiệp bác sĩ gồm bác sĩ cao cấp (hạng I); bác sĩ chính (hạng II); bác sĩ (hạng III).

Trong đó, bác sĩ cao cấp áp dụng hệ số lương viên chức loại A3, nhóm A3.1 có hệ số lương từ 6,2 – 8,0; bác sĩ chính áp dụng hệ số lương viên chức loại A2 nhóm A2.1 có hệ số lương từ 4,4 – 6,78; bác sĩ áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, có hệ số lương từ 2,34 – 4,98.

Bảng lương bác sĩ 2021 mới nhất
Bảng lương bác sĩ 2021 mới nhất

Chức danh bác sĩ y học dự phòng

Nhóm chức danh bác sĩ y học dự phòng gồm: Bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I); Bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II); Bác sĩ y học dự phòng (hạng III).

Trong đó, bác sĩ y học dự phòng cao cấp áp dụng hệ số lương viên chức loại A3, nhóm A3.1 có hệ số lương từ 6,2 – 8,0; bác sĩ y học dự phòng chính áp dụng hệ số lương viên chức loại A2 nhóm A2.1 có hệ số lương từ 4,4 – 6,78; bác sĩ y học dự phòng áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, có hệ số lương từ 2,34 – 4,98.

Bảng lương bác sĩ y học dự phòng năm 2021
Bảng lương bác sĩ y học dự phòng năm 2021

Chức danh y sĩ gồm y sĩ hạng IV

Chức danh nghề nghiệp y sĩ được áp dụng hệ số lương viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 – 4,06.

Bảng lương y sĩ năm 2021
Bảng lương y sĩ năm 2021

Trên đây là thông tin bảng lương bác sĩ, y sĩ mới nhất 2021; mong rằng có thể giúp bạn cập nhật thêm được những thông tin bổ ích và cần thiết.

Bình luận ở “Bảng lương bác sĩ, y sĩ chính thức 2021

  1. Pingback: Những lưu ý khi xét tuyển ngành Y Đa khoa | Ngành y đa khoa

Đã đóng bình luận