Cần phân biệt rõ “Phác đồ điều trị” và “Hướng dẫn điều trị”

Lâu nay, có lẽ mọi người cũng đã nghe qua về “Phác đồ điều trị” hay “Hướng dẫn điều trị” nhưng tất cả đã thực sự hiểu hết về chúng và phân biệt được chúng chưa. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu về các khái niệm phác đồ điều trị là gì? Hướng dẫn điều trị là gì? Đồng thời giúp phân biệt phác đồ điều trị với hướng dẫn điều trị và ý nghĩa của chúng trong Y học.

Phân biệt phác đồ điều trị với hướng dẫn điều trị

Khái niệm về Phác đồ điều trị và Hướng dẫn điều trị

Phác đồ điều trị chính là trình tự các thao tác điều trị bệnh đã được vạch sẵn, là một tài liệu đã được tóm tắt, sơ đồ hóa nhằm cung cấp thông tin ngắn gọn nhưng đầy đủ về các bước xử trí, điều trị bệnh. Tùy thuộc vào từng loại bệnh, sự phức tạp của bệnh mà một bệnh có thể có nhiều phác đồ điều trị khác nhau.

Hướng dẫn điều trị là một văn bản do bộ y tế ban hành, cung cấp những thông tin hướng dẫn chung cho tất cả các cơ sở y tế về điều trị bệnh. Hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế do các chuyên gia đầu ngành biên soạn dựa trên các hướng dẫn quốc tế, cùng với các bằng chứng nghiên cứu lâm sàng trong nước. Hướng dẫn điều trị phải được Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế nghiệm thu và trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt trước khi ban hành.

Phác đồ điều trị bệnh có thể sẽ thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu

Ý nghĩa của Phác đồ điều trị và Hướng dẫn điều trị trong y học

Phác đồ điều trị do các bệnh viện biên soạn dựa trên hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế. Tuy nhiên để xây dựng được một phác đồ điều trị bệnh hợp lý phải căn cứ vào danh mục thuốc, vật tư, cận lâm sàng của bệnh viện hiện có.

Phác đồ điều trị mang tính chất cụ thể hơn, do các cán bộ chuyên môn của bệnh viện biên soạn, đã được hội đồng khoa học của bệnh viện thông qua, được giám đốc bệnh viện phê duyệt và cho phép áp dụng tại bệnh viện đó.

Dựa vào các yếu tố chủ quan của bệnh viện, các yếu tố khách quan của bệnh, phác đồ điều trị bệnh có thể sẽ thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu, mục tiêu đề ra và quan trọng là đạt được hiệu quả điều trị tốt nhất trên lâm sàng.

Qua một vài khái niệm cơ bản được đề cập ở trên hi vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Phác đồ điều trị cũng như Hướng dẫn điều trị từ đó có được sự phân biệt rõ rệt.