Chương trình đào tạo ngành Y Đa khoa tại các nước

Ngành Y Đa khoa là một ngành học có tính đặc thù cao và dù bạn ở bất kì quốc gia nào thì Y Đa khoa luôn là yêu cầu thiết yếu đối với con người. Vậy ở mỗi quốc gia công việc bác sĩ Y Đa khoa có gì khác nhau? và chương trình đào tạo ngành Y Đa khoa tại các nước sẽ như thế nào?

Chương trình đào tạo ngành Y Đa khoa
Chương trình đào tạo ngành Y Đa khoa tại các nước

Mỹ: Để trở thành bác sĩ ở Mỹ, sinh viên phải mất 11-14 năm đào tạo để có thể chính thức hành nghề. Chương trình đào tạo bác sĩ y khoa ở Mỹ gồm ba giai đoạn: ĐH (4 năm), trường y (4 năm) và chuyên khoa (3-7 năm) tùy vào từng chuyên ngành.

Pháp: Sinh viên ở Pháp phải mất ít nhất tám năm để trở thành một bác sĩ thông thường và 11 năm để trở thành bác sĩ phẫu thuật, đồng thời liên tục phải trải qua các kỳ kiểm tra gắt gao.

Quá trình học tập để trở thành bác sĩ ở Pháp trải qua ba giai đoạn: Giai đoạn cơ bản (PCEM) kéo dài hai năm; giai đoạn chuyên ngành (DCEM) kéo dài bốn năm; giai đoạn 3 sinh viên có hai sự lựa chọn, một làbác sĩ y khoa thông thường (2 năm), hai là chuyên gia y tế (4-5 năm).

Ngành Y Đa khoa dạy ở Việt Nam
Tại các nước ngành Y Đa khoa có khác so với Việt Nam?

Australia: Chương trình đào tạo bác sĩ y khoa tại Australia chia làm ba bậc. Ở bậc thấp nhất đào tạo cử nhân kéo dài 5-6 năm, bốn năm học kiến thức khoa học căn bản và một năm thực hành, đi sâu vào chuyên ngành. Tiếp đó là chương trình đào tạo sau ĐH (4 năm) và cuối cùng đi thực tập và đào tạo nội trú tại BV khoảng 2-3 năm.

Trung Quốc: Trung Quốc đào tạo bác sĩ chỉ mất năm năm. 4năm đầu cho chương trình ĐH và một năm để thực tập tại BV.

Singapore: Thường ở Singapore chương trình đào tạo cử nhân ngành Y Đa khoa chỉ mất khoảng 4-6 năm (tùy chuyên ngành) nhưng để trở thành bác sĩ thành thục hành nghề thì phải mất thêm khoảng 3 năm. Quá trình học tập để trở thành bác sĩ ở Singapore trải qua ba giai đoạn: 6 năm ĐH, một năm định hướng, 2 năm sau ĐH.

Muc đích cuối cùng của ngành Y Đa khoa
Muc đích cuối cùng của ngành Y Đa khoa là bảo vệ sức khỏe con người

Từ bài viết trên chúng ta đã biết được cách thức đào tạo ngành Y Đa khoa của các nước. Dù được đào tạo như thế nào thì mục đích sau cùng đều là cứu chữa cho con người. Do đó, Bác sĩ Đa khoa luôn là ngành học nhận được sự kính trọng rất lớn của xã hội.

Bình luận ở “Chương trình đào tạo ngành Y Đa khoa tại các nước

  1. Pingback: Môi trường đào tạo ngành Y Đa khoa tại DTU | Ngành y đa khoa

Đã đóng bình luận